ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

Наш адрес сайта: http://room.odessa.ua.

на замовлення і придбання послуг
Цей договір між Катрич Андрій Петрович, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет- сайту, в подальшому — «Замовник», є договором доручення на замовлення та придбання Послуг і визначає основні умови замовлення, придбання Послуг через інтернет-сайт http://room.odessa.ua. Замовник, діючи з метою придбання Послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу Послуг (далі -Договір) на наступних умовах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Послуг дистанційним способом (далі -«Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Замовлення — рішення Замовника замовити Послугу, оформлену на інтернет-сайті та / або доручення на її придбання.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет- сайту http://room.odessa.ua будь-якій фізичній особі (далі — Замовник) укласти договір купівлі-продажу Послуги. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх замовників.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.3. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти). 
2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:
а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. 
Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ
3.1. Ціна на кожну позицію Послуг вказана на Інтернет-сайті. 
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуг.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу Продавець зобов’язується проінформувати Замовника про зміну ціни Послуги.
3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачену Замовником Послугу не допускається. 
3.6. Зобов’язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.3.7. Розрахунки між Продавцем і Замовником за Послуги здійснюються способами, зазначеними на Інтернет-сайті.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Менеджера по телефонах, вказаних в розділі Контакти, через сервіс Інтернет-сайту http://room.odessa.ua, через сервіси он-лайн бронювання, через email або онлайн месенжери.
4.2. При реєстрації на сайті Замовник зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Замовника або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. Адреса електронної пошти;
4.2.3. контактний телефон.
4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці Послуг на сайті.
4.4. При оформленні Замовлення через Менеджера (п. 4.1. Цієї Оферти) Замовник зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти. 
4.5. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті або при оформленні Замовлення через Менеджера. Після оформлення Замовлення через Менеджера дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.
4.6. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Замовником вважається укладеним з моменту оплати електронного оформлення замовлення на сервісі сайту або видачі Продавцем Замовнику товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату номеру.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
5.2. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
5.3. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.
6.2. Термін дії договору необмежений.
6.3. Замовник має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця за місяць до розірвання.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України. 
7.2. Продавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.